Witamy!

Przedstawiamy nowy system nauki języka angielskiego, w którym podręczniki zastąpiono komputerami wykorzystywanymi przez cały czas trwania roku szkolnego. Komputer jest tu podstawowym narzędziem, a umiejętność jego obsługi zdobywana jest podczas nauki angielskiego. Jest to szczególnie cenne dla osób w niekorzystnej sytuacji materialnej, żyjących na obszarach oddalonych od dużych miejscowości czy na wsiach, niemających dostępu do Internetu, a szczególnie dla młodzieży i dzieci.

Nauczyciel stosujący standardową metodę nauczania języka obcego jest przepracowany! Nasz system odciąża nauczycieli, czyni ich pracę łatwiejszą i w odróżnieniu od innych produktów multimedialnych uwalnia go od wszelakich technicznych kłopotów podczas zajęć. Nasz system umożliwia prowadzącemu zajęcia poświęcenie większej ilości czasu na śledzenie postępów, współpracę z uczniami i na myślenie.

Poszukujemy entuzjazjastów i osób, którym leży na sercu dobro dzieci:

partnerów pragnących stworzyć nową prywatną mulimedialną szkołę na wysokim poziomie, gdzie podstawowym narzędziem będzie komputer LUB już istniejących prywatnych szkół lub centrów językowych pragnących na własną rękę rozpocząć świadczenie edukacyjnych usług językowych za pomocą mediów elektronicznych LUB finansowego lub rzeczowego wsparcia osób lub organizacji pragnących wesprzeć powstanie elektronicznej szkoły językowej w zaniedbanych rejonach kraju lub przeznaczonej dla dzieci w niekorzystnej sytuacji życiowej I autorów książek na dowolny temat, pragnących poznać potencjał i rezultaty uzyskiwane poprzez nowe media, w celu tworzenia zapadających w pamięć i dających zadowolenie lekcji.

Posiadamy wszystko potrzebne do uruchomienia elektronicznej szkoły od zaraz w dowolnym miejscu: oprogramowanie, pakiet instruktażowy, metodologię, doświadczenie, "know-how" i potrzebne narzędzia. Dzięki naszym inteligentnym narzędziom nauczyciele przygotują doskonałe prezentacje zawierające tekst, dźwięk i materiał filmowy w czasie nie przekraczającym 15 minut. Film demonstracyjny i przegląd form nauki ilustrują nasz pomysł i metodologię nauczania.

Oferujemy także "pakiet instruktażowy" dla szkół, uniwersytetów, szkół językowych oraz firm z dowolnej branży, a także wszelkiego rodzaju instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Zostań naszym partnerem lub klientem. Pomóż nam pomóc innym! Jeśli chcielibyście dołączyć do naszego projektu, prosimy o kontakt. Czekamy na wasze zgłoszenia.